dilluns, 18 de juny de 2018
Plaça Ajuntament, 1, Benavent de Segrià - 25132
Telèfon: 973777611 Fax: 973777627

Notícies

11/05/2016

INFORMACIÓ PER ALS TITULARS D'ACTIVITATS AGRÍCOLES I RAMADERES


Foto

El Ministeri d'Hisenda redueix per al periode impositiu del 2015 els índex de rendiment net i l'índex corrector per pinsos adquirits a tercers en estimació objectiva del IRPF per les activitats agrícoles i ramaderes, en determinades circumstàncies.

TROBAREU mÉS INFORMACIÓ A:

https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/06/pdfs/BOE-A-2016-4354.pdf


Informació addicional


Mapa Web